Hypotéka a vinkulace

Vyřizování hypotéky v bance pro mnoho lidí nepatří k příjemným záležitostem. Důvodů je mnoho, ale bezesporu mezi ně patří i používaný jazyk a finančně terminologická hantýrka. Představte si například, že jdete uzavřít hypoteční smlouvu a po jejím podpisu se dozvíte, že před vlastním uvolněním finančních prostředků je ještě nutné zavinkulovat pojistnou smlouvu na pojištění nemovitosti, případně životní pojištění. Co to po vás vlastně chtějí?

Publikováno 2. 11. 2013

Pojem vinkulace má původ v latinském "vinculum - pouto" a představuje ve své přenesené podobě omezení dispozičního práva. Vinkulace pojistného plnění tedy znamená, že v případě pojistné události bude pojistné plnění vyplaceno třetí osobě, v našem konkrétním případě bance, se kterou uzavíráme smlouvu o hypotečním úvěru.

O co konkrétně jde?

Banka se snaží zajistit splácení poskytnutých peněz různými prostředky. Všeobecně známou formou je zástavní právo k nabývané nemovitosti, popř. k jakékoliv jiné vhodné nemovitosti. Tato skutečnost je zapsána v katastru nemovitostí a v případě neplacení hypotečního úvěru se banka snaží prostřednictvím exekuce nemovitost prodat a získat tím své peníze zpět. Z obdobné úvahy vychází i princip vinkulace pojistného plnění. Banka v podstatě řeší stále tytéž otázky.

  1. Co když dojde k tomu, že předmět zajištění (zastavovaná nemovitost) z důvodu nějaké nahodilé živelné události (požár, povodeň atd.) zanikne?
  2. Co když dlužník přestane platit z důvodu své smrti? Vinkulace pojistného plnění tedy doplňuje z pohledu banky ochranu svého potenciálního, byť přechodného, majetku. K řešení první situace banka vyžaduje vinkulaci plnění plynoucího z majetkového pojištění (pojištění nemovitosti nebo pojištění domácnosti). Východiskem z druhého problému je pak vinkulace plnění z životní pojistky na riziko smrti dlužníka.

Jak to vypadá v praxi?

V případě pojištění nemovitosti je obvykle vinkulováno pojistné plnění ve prospěch banky až od určité částky. Představme si, že např. škoda v důsledku vyhoření nepřesáhne 50 tis. Protože se nejedná o velké znehodnocení nemovitosti, nemá banka v úmyslu se tímto případem zabývat. Vynaložené úsilí na administraci celé záležitosti není adekvátní velikosti škody. Avšak při překročení této částky již banka rozhoduje a kontroluje, aby prostředky získané z pojistného plnění byly vynaloženy na uvedení nemovitosti do původního stavu. Jinými slovy, že si za tyto peníze nekoupíte nové auto, ale použijete je např. na opravu zástavní nemovitosti.

Vyžadování vinkulace plnění ze životního pojištění ze strany banky je méně častou záležitostí, i když ne neobvyklou. Hlavním rizikem pro banku je riziko smrti dlužníka a to se zesiluje, pokud se např. jedná o svobodného žadatele či matku samoživitelku s dítětem. V těchto případech je nutno s vinkulací životní pojistky počítat a pokud ji dosud nemáte anebo ji máte v nedostatečné výši, je nutné do svého rozpočtu zahrnout i měsíční platbu pojistného. Nicméně, ruku na srdce, je vhodné si vzít úvěr a nezajistit se pro pro případy, kdy nebudu schopen splácet ze ze zdravotních či jiných důvodů, nemluvě o situaci, která by nastala v případě mého úmrtí a přechodu nutnosti splácet úvěr na mé nejbližší?

Jediná možnost?

Samozřejmě cesta pro zajištění schopnosti splatit svůj dluh není pouze přes pojistné smlouvy. Jako "pojistka" nahrazující pojistnou smlouvu může sloužit i dostatečný movitý a nemovitý majetek, což si však může dovolit pouze menší části populace. Životní pojištění řešící extrémní životní situace, při kterých klesá schopnost dlužníka splácet, je tedy vhodným východiskem.

Využít bankopojištění?

Jinou otázkou je však to, zda své zajištění řešit prostřednictvím bankopojištění a nebo zvolit vlastní cestu. Výhodou bankopojištění je to, že na jejich uzavření banky váží slevy na úrokových sazbách. Na druhou stranu je však vždy nutné se zamyslet na vašimi skutečnými potřebami a vaší životní situací a posoudit, zda je takové pojištění nabízené bankou vhodné či nikoliv. Bohužel, ve valné většině případů, jsou taková pojištění od bank v souvislosti s hypotékou nedostačující a nebo úspora na splátce hypotéky je nižší než samo pojistné. Jde o typickou situaci podle hesla "nechci slevu zadarmo". Pojistné částky jsou mechanicky odvozovány od výše úvěru a nezohledňují zajištění dalších vašich výdajů a potřeb (výdaje za energie, dopravu, školné aj.). Je proto důležité neuspěchat výběr pojištění a v klidu se zamyslet, jak nastavit parametry pojistky. S tím úzce souvisí rozhodnutí jakou pojišťovnu a jaký produkt vybrat. Náš zdravotní stav, povolání, rodinné zázemí a další skutečnosti ovlivňují tento výběr. Zvolené pojištění by mělo krýt ta rizika, která považujeme za podstatná a zároveň by nemělo vést k situaci, kdy pojišťovna odmítné plnění se slovy: „Je to ve výlukách.“

Verdikt poradce

Pojištění svého majetku a zdraví je ve valné většině důležité, ba nezbytné. V případě hypotéky či jiného dluhu to platí dvojnásob a to navzdory tomu, zda bude či nebude moje pojistné plnění vinkulováno. Bohužel se však v dnešní době často podceňuje význam těchto instrumentů. Stejně tak bývá nedoceňována možnost řešit veškeré složitosti nastavení a výběru vhodné pojistky s nezávislým odborníkem.Nenašli jste, co jste hledali?

Obraťte se s Vaším dotazem na poradce, nahlédněte do našeho slovníku pojmů nebo si rovnou sjednejte nezávaznou schůzku s jedním z našich specialistů, který Vám pomůže vyjednat levnější hypoteční úvěr.

Autor článku

Ing. Pavel Sedlák

pavel.sedlak@infia.cz

739 469 824

Zobrazit profil

Podobné články

OMEZENÝ PROVOZ WEBU

OMEZENÝ PROVOZ WEBU Webové stránky svethypoteky.cz momentálně procházejí rozsáhlejší úpravou. Přecházíme na nový způsob správy obsahu a z tohoto důvodu jsou stránky pouze v omezeném provozu. Předem se omlouváme za…

Úvěrové registry II.

Úvěrové registry II. Pokračování článku o úvěrových registrech z předchozího týdne. V dnešním článku dokončíme popis jednotlivých úvěrových registrů, tedy Centrální registr úvěrů a SOLUS.

Krátké statistiky z finančního trhu - říjen

Krátké statistiky z finančního trhu - říjen Tentokrát máme zajímavostí z finančního trhu poněkud více, ale určitě stojí za to. Jste zvědaví, co se odehrálo? Pojďme se na to společně podívat.

příspěvek 1000 Kč pro klienty SH