Hypotéka bez doložení příjmů

Sháníte hypotéku, máte dostatečné příjmy, ale nemůžete a nebo nechcete je doložit? Při splnění určitých bankovních požadavků je možné tento problém vyřešit.

Publikováno 5. 6. 2013

Tento druh úvěru je vhodný pro klienty, kteří mají dostatečné příjmy na to, aby byli schopni splácet hypotéku, ale z různých důvodů nemohou prokázat skutečnou výši svých příjmů a nebo je bance prokazovat nechtějí. Banky v tomto případě nepožadují po klientovi standardní doložení příjmů ani daňové přiznání. Příjmy se dokazují většinou pouze čestným prohlášením anebo nepřímo doložením dokumentů, ze kterých je patrné, jakými finančními zdroji a majetkem klient disponuje. Banka vzhledem k vyšší rizikovosti úvěru nabízí klientovi vyšší úrokovou sazbu, kratší dobu splatnosti úvěru a výše úvěru odpovídá maximálně 60% odhadní hodnoty zástavní nemovitosti (viz. poměr LTV). Vedle toho některé banky požadují, aby klient prokázal použití vlastních finančních prostředků, a to až do výše 30%. I přesto, úrokové sazby u tohoto druhu hypotéky stále bývají nižší než úrokové sazby pro americkou hypotéku. Některé banky si však mohou účtovat zvláštní příplatky.

Speciálním případem tohoto typu úvěru je jeho kombinace s neúčelovou (americkou) hypotékou. Americkou hypotéku bez prokázání příjmů poskytují pouze některé banky. Podmínky pro jeho poskytnutí jsou přísnější než u ostatních typů hypoték. Výše úvěru odpovídá maximálně 50% odhadní hodnoty zástavní nemovitosti, úrokové sazby jsou vyšší než v případě pouhé hypotéky bez doložení příjmů a i doby splatnosti úvěru bývají kratší oproti ostatním typům hypoték. Kromě tohoto banky většinou inkasují vyšší poplatky, popř. stanovují další dodatečné podmínky jako např. maximální výši úvěru či počet žadatelů.

  • Vhodný typ hypotéky pokud nemůžete, či nechcete dokládat výši svých příjmů, příjmy se dokazují pouze čestným prohlášením či nepřímo na základě finančních zdrojů a majetku, kterými klient disponuje
  • Tento typ úvěru je bankami posuzován jako rizikovější a tomu odpovídají i vyšší úrokové sazby, kratší doby splatnosti, nabízená doba fixace a další parametry úvěrové smlouvy.
  • Úvěr je obvykle poskytován pouze do 50-60% LTV(loan-to-value), tedy banka poskytne úvěr v maximální výši 50-60% odhadní hodnoty zastavené nemovitosti
  • Někdy je požadováno, aby klient prokázal použití vlastních prostředků, a to až do výše 30%
  • Některé banky umožňují kombinovat tento typ úvěru s Americkou hypotékou


Nenašli jste, co jste hledali?

Obraťte se s Vaším dotazem na poradce, nahlédněte do našeho slovníku pojmů nebo si rovnou sjednejte nezávaznou schůzku s jedním z našich specialistů, který Vám pomůže vyjednat levnější hypoteční úvěr.

příspěvek 1000 Kč pro klienty SH