Úvěrové registry II.

Pokračování článku o úvěrových registrech z předchozího týdne. V dnešním článku dokončíme popis jednotlivých úvěrových registrů, tedy Centrální registr úvěrů a SOLUS.

Publikováno 8. 12. 2014

Nejprve si pojďme zopakovat úvěrové registry, které působí na území České republiky. Jsou jimi:

  • Bankovní registr klientských informací (BRKI)
  • Nebankovní registr klientských informací – (NRKI)
  • sdružení SOLUS
  • Centrální registr dlužníků (CRÚ)

CRÚ

Garantem Centrálního registru úvěrů je Česká národní banka. Registr je zaměřen pouze na sféru podnikatelů a zahrnuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob. Opět se jedná o vzájemnou výměnu informací mezi účastníky registru. Členy registru jsou podle zákona všechny banky nebo pobočky zahraničních bank působící na území České republiky.

Výpis z registru CRÚ je možné získat na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem ve standardní lhůtě 30 dnů nebo elektronické žádosti se zaručeným elektronickým podpisem zaslané do datové schránky ČNB. Opět je tato služba zpoplatněna 400,- Kč za výpis.

SOLUS

Někdy nazýván „negativní registr“. V tomto registru jsou zaznamenávány údaje o dlužnících, kteří své závazky neplní včas a řádně. Jako dlužníci zde figurují fyzické osoby, právnické osoby i OSVČ. Tento registr je zajímavý v tom, že uživateli jsou kromě bankovních a leasingových společností také společnosti mimo finanční sféru. Jedná se třeba o mobilní operátory, distributory energií a další. Záznamy o klientovi se v registru objeví až tehdy, jsou-li ze strany dlužníka porušeny smluvní podmínky.

Od července roku 2011 je aktivní i „pozitivní registr“, který poskytuje podobná data jako BRKI a NRKI. Pro evidenci či náhled těchto „pozitivních registrů“ je vždy vyžadován klientův písemný souhlas. Členy registru jsou k 1.10.2014 12 bank, 19 leasingových a úvěrových společností, 3 stavební spořitelny, 8 mobilních operátorů, 4 energetické společnosti a 1 velkoobchodní řetězec.

Informace o úvěrovém závazku jsou vymazány z registru po 3 letech od data jeho ukončení. Pokud je zdrojem informace telekomunikační operátor, pak dochází k výmazu po 1 roce od data úhrady dlužné částky po splatnosti. Toto neplatí pro situaci, kdy telekomunikační operátor postoupil pohledávku jinému subjektu. V tomto případě je zázam od původního věřitele uchováván po dobu 3 let od postoupení pohledávky.

Výpis z registru SOLUS je možné získat na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem či následně i formou SMS. Služba je zpoplatněna. Více informací naleznete na www.solus.cz.

Závěrem doporučuji si hlídat veškeré platby, ať se zbytečně nedostanete do registrů. Nejlepším řešením je nastavení si trvalých příkazů a samozřejmě zřízení si informačních emailů o změnách na účtu.Nenašli jste, co jste hledali?

Obraťte se s Vaším dotazem na poradce, nahlédněte do našeho slovníku pojmů nebo si rovnou sjednejte nezávaznou schůzku s jedním z našich specialistů, který Vám pomůže vyjednat levnější hypoteční úvěr.

Autor článku

Ing. Lucie Pohanková

lucie.pohankova@tilea.cz

724 689 811

Zobrazit profil

Podobné články

OMEZENÝ PROVOZ WEBU

OMEZENÝ PROVOZ WEBU Webové stránky svethypoteky.cz momentálně procházejí rozsáhlejší úpravou. Přecházíme na nový způsob správy obsahu a z tohoto důvodu jsou stránky pouze v omezeném provozu. Předem se omlouváme za…

Úvěrové registry II.

Úvěrové registry II. Pokračování článku o úvěrových registrech z předchozího týdne. V dnešním článku dokončíme popis jednotlivých úvěrových registrů, tedy Centrální registr úvěrů a SOLUS.

Krátké statistiky z finančního trhu - říjen

Krátké statistiky z finančního trhu - říjen Tentokrát máme zajímavostí z finančního trhu poněkud více, ale určitě stojí za to. Jste zvědaví, co se odehrálo? Pojďme se na to společně podívat.

příspěvek 1000 Kč pro klienty SH