Výstavba či rekonstrukce

Hodláte stavět dům či rekonstruovat byt podle vlastních představ? Tento typ hypotečního úvěru se vyznačuje odlišným způsobem čerpání peněz od banky. Ty jsou uvolňovány postupně v závislosti na průběhu výstavby či rekonstrukce nemovitosti.

Publikováno 3. 6. 2013

Hypotéka na výstavbu či rekonstrukci vykazuje řadu společných rysů s hypotékou na koupi hotové nemovitosti. Banka bude i v tomto případě posuzovat účel úvěru, výši příjmů klienta či bezdlužnost, atd. (viz. bonita klienta). Pro bližší informace o rysech společných pro všechny hypotéky doporučujeme nahlédnout do našeho článku Obecně o hypotékách.

Nicméně, tento druh hypotéky se v několika bodech od ostatních hypoték odlišuje.

V první řadě, spolu s žádostí o úvěr je od klienta vyžadováno, navíc kromě běžné dokumentace, předložit dokumenty vztahující se k samotné stavbě - projektovou a stavební dokumentaci, stavební povolení, položkový rozpočet stavby či rekonstrukce, popřípadě smlouvu o dílo, a to včetně ocenění prováděných prací. Banka si samozřejmě nechá provést odhad nemovitosti na cenu stávající a na budoucí cenu nemovitosti (viz. tržní odhad ceny nemovitosti). V případě, že začínáme stavět na ”zelené louce”, bude stávající cenou nemovitosti cena pozemku.

Hlavním rozdílem je však způsob, jakým klient úvěr čerpá. Finanční prostředky totiž banka uvolňuje až na základě dokončení určitých etap výstavby (viz. dohlídky o stavu výstavby). Tento postup může být zjednodušen v případě, že můžete bance nabídnout jako zástavu jinou nemovitost v odpovídající hodnotě. V takovém případě jsou peníze uvolněny jednorázově, jako je tomu u klasické hypotéky na koupi nemovitosti.

  • Banky nad rámec standardní dokumentace vyžadují, aby jim žadatel předložil i rozpočet výstavby či rekonstrukce, projektovou dokumentaci, stavební povolení
  • Postupné uvolňování peněz v souvislosti se vznikem zástavy
  • Provádění pravidelné dohlídky o stavu výstavby


Nenašli jste, co jste hledali?

Obraťte se s Vaším dotazem na poradce, nahlédněte do našeho slovníku pojmů nebo si rovnou sjednejte nezávaznou schůzku s jedním z našich specialistů, který Vám pomůže vyjednat levnější hypoteční úvěr.

příspěvek 1000 Kč pro klienty SH