Darovací daň nebo daň z nabytí nemovitosti??

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat. Mám hypotéku na byt a tu hypotéku mám na půl s panem X.

Nemovitost vlastníme 5 a půl roku a pan X by chtěl z hypotéky vystoupit a svou polovinu mi přenechá. Nebudeme se spolu ani finančně vyrovnávat, jelikož pan X mi dělal spolužadatele. Můj přítel (nyní manžel) byl v registru tak ho tam napsali jako majitele a říkali, že jednou to půjde změnit na manžela. Pan X nikdy neplatil nic pouze tam jen figuruje.

Na finančním úřadě mi řekli, že pokud mi to prodá za korunu, že zaplatím pouze 4% daň z nemovitosti. Pokud mi ale dá darovací smlouvu, tak by byla daň nějakých 15%.

Chtěla bych poradit, jakou formou by to bylo pro nás nejjednodušší. Nemám nějakých 100 tisíc na daň....Moc děkuji za odpověď a za radu.

Lucka
Ing. Jiří Pohanka

odpovídá Ing. Jiří Pohanka

Specialista na hypoteční úvěry, optimalizace pojistného portfolia, sestavování penzijních plánů, investiční poradenství

Zobrazit profil

odpovězeno

Dobrý den,

co se týče darovací daně, tak ta je od roku 2014 zahrnuta pod daň z příjmu. Z majetku nabytého darem se tak platí běžná daň z příjmů. Tato daň je u fyzických osob 15% a u právnických osob 19%. Dále se od 2014 příjmy z darů zanášejí do daňového přiznání k dani z příjmů.

Jiným typem je daň z nabytí nemovitých věcí, jejíž sazba je 4% ze základu daně a tím je cena nemovitosti snížená o uznatelné výdaje, kterými mohou být náklady na pořízení znaleckého posudku.

Při výpočtu daně se vychází buď z kupní ceny nemovitosti, nebo z takzvané směrné ceny. Směrná cena je údaj, který na základě typu, polohy a charakteru nemovitosti určuje finanční úřad. Daň se vždy vypočte z vyšší z nich. Pro účely výpočtu daně se nevychází z celé směrné (tady místně obvyklé) ceny nemovitosti, ale pouze z jejích 75%.

Pokud Vám porovnávání kupní ceny s cenou místně obvyklou nevyhovovalo nebo byste měla pocit, že se vám nevyplatí, můžete kupní cenu porovnat s cenou odhadní, tedy cenou zjištěnou znaleckým posudkem. Musíte o to ovšem finanční úřad požádat a znalecký posudek mu dodat. Do kalkulace se pak zahrne 75% odhadní ceny. Daň pak zaplatíte z této částky nebo ceny kupní – podle toho, která bude vyšší. Náklady na znalecký posudek si následně můžete ze základu daně odečíst.

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí musíte podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí. Záloha na daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% ze sjednané ceny musí být zaplacena nejpozději v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. Když je vypočtená daň vyšší než záloha, musíte zbytek doplatit do třiceti dní od doručení platebního výměru z finančního úřadu.

Netuším, jaká je hodnota domu (nutno stanovit odhadem), ale pokud by činila např. 1 milion Kč, tak by darovací daň byla ve výši 150 tisíc Kč (15%), naproti tomu daň z nabytí nemovitosti by činila 40 tisíc Kč. (cena by byla nižší, protože by se vycházelo pouze ze 75% odhadu). Z vašeho finančního hlediska se tedy vyplatí varianta prodeje za korunu a zaplacení daně z nabytí nemovitosti.

Děkuji za dotaz a přeji hezký den.

Ing. Jiří Pohanka

příspěvek 1000 Kč pro klienty SH