Komplikace se zástavami nemovitostí

Dobrý den.

Jsem vlastníkem nemovitostí v odhadní ceně cca 3,5 mil. Kč. Z toho obytný dům má odhad 2,4 mil Kč. Ostatní jsou nebytové budovy, les a pozemky. Jedná se o bývalou zemědělskou usedlost. Mám vyplatit 1,5 mil. Kč bývalému spoluvlastníkovi. Spoluvlastnictví bylo zrušeno soudem.

Pokud bych chtěl úvěr například ve výši 4 miliony, Jak se budou banky stavět k mojí žádosti o hypotéku, při takovéto zástavě? Díky za odpověď.

Mirek
Ing. Jiří Pohanka

odpovídá Ing. Jiří Pohanka

Specialista na hypoteční úvěry, optimalizace pojistného portfolia, sestavování penzijních plánů, investiční poradenství

Zobrazit profil

odpovězeno 15.10.2013

Dobrý den,

Popisovaná situace má z mého pohledu dvě problematické roviny. Za prvé jde o to, že hodnota zástavy je nižší než výše požadovaného úvěru. Za druhé je potíž v samotné skladbě nemovitostí určených k zástavě.

Pokud jde o první rovinu problému, je tato řešitelná dvěma způsoby.

1) navýšení celkové hodnoty zástavy tím, že poskytnete další nemovitosti do zástavy

2) vyhledání finanční instituce, která poskytuje úvěry do výše přesahující hodnotu zástavy - převážná většina bank je ochotna poskytnout úvěr do maximální výše 100% hodnoty zástavy, nicméně i z tohoto pravidla existují výjimky a např. Komerční banka je schopna poskytnout úvěr až do výše 120% hodnoty zástavy. Nutno však počítat s tím, že každý takový případ bude podléhat individuálnímu posouzení.

Druhým problematickým bodem jsou zmiňované budovy s nebytovými prostory, les a nespecifikované pozemky. Z Vašeho dotazu též není patrné, o jaký druh odhadu jde a jak byla stanovena odhadní cena. V každém případě je nutné počítat s tím, že banka, s kterou vstoupíte do jednání, si nechá s největší pravděpodobností provést nový odhad vlastními odhadci. A ten by se vzhledem ke skladbě nemovitostí či z důvodu použití jiné metodiky mohl lišit od Vašeho stávajícího odhadu. Bohužel, jak to obvykle chodí, ve Váš neprospěch. V tomto případě je nutné tuto problematiku důkladně rozebrat s vybranou bankou a, pokud máte další nemovitost k za jištění, připravit se na to, že ji bude nutné použít.

Přeji hezký den

Jiří Pohanka

příspěvek 1000 Kč pro klienty SH