Změna spolužadatele

Dobrý den,

chtěla bych poprosit o informace, co se týče změny spolužadatele hypotéky. Nyní jsme s partnerem v situaci, kdy si chceme koupit rodinný dům větší hodnoty. Jelikož partner nemá práci na dobu neurčitou, tak v tomto případě by, jako spolužadatelka připadala moje matka. Velmi nerada bych ji spojovala s mým úvěrem, nicméně pro schválení hypotéky asi nebude jiná možnost.

Proto by mne zajímalo, co by se stalo, kdybychom se s partnerem vzali. Je pak možné zažádat ihned po sňatku o změnu spolužadatele z mé matky na manžela? Popřípadě, co to obnáší a kde se musí takováto záležitost zpracovat.

Děkuji za objasnění,

s pozdravem

Jana S.
Ing. Jiří Pohanka

odpovídá Ing. Jiří Pohanka

Specialista na hypoteční úvěry, optimalizace pojistného portfolia, sestavování penzijních plánů, investiční poradenství

Zobrazit profil

odpovězeno 02.11.2013

Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz je v obecné rovině poměrně jednoduchá. Náhrada spolužadatele či žadatele (resp. dlužníka či spoludlužníka) jinou osobou ochotnou vzít na sebe úvěrový závazek je možná a proveditelná. Banku v tomto případě bude zajímat, jestli nahrazující osoba splňuje všechny podmínky vč. bonity k tomu, aby novým dlužníkem mohla nahradit (vyvázat) toho původního. Na Vašem místě bych si však konkrétní formu možnosti a samotného postupu ověřil již při vyjednávání o novém úvěru. V detailech se totiž mohou přístupy a postupy jednotlivých bank lišit.

Pokud však jde o údaje, které uvádíte ve svém dotazu, napadá mě několik dotazů:

1) Za určitých podmínek může být spolužadatelem i osoba s pracovním poměrem na dobu určitou. Proč tomu tak není u Vašeho partnera?

2) Pokud bude Vaše maminka spolužadatelkou, může se Vám v závislosti na jejím věku snížit celková doba splatnosti úvěru a tím i zvýšit měsíční splátka. Berete toto v potaz? Navíc při pozdějším vyvázání maminky z úvěru, by banka nemusela souhlasit s úpravou doby splatnosti a výše měsíční splátky a toto by tedy bylo možné upravit až v době konce fixace úrokové sazby. Opět by to chtělo řešit s konkrétní bankou poskytující úvěr, resp. toto zahrnout do kritérií při výběru banky.

3) Není zcela zřejmé, jak spolu souvisí plánovaný sňatek a možnost vyvázání maminky z úvěrového vztahu. Obecně vzato může maminku nahradit kdokoliv a kdykoliv. Jestli se jedná o manžela či druha je z pohledu banky jedno. Jde jí pouze o splnění výše uvedených podmínek.

Ve Vašem konkrétním případě se tedy vyskytují určité nejasnosti, které však dost možná plynou z pouhého nedostaku informací a celkového mého vhledu do Vaší situace. V obecné rovině je pak vyvázání spolužadatele z úvěru za bankou požadovaných podmínek uskutečnitelné.

S přáním hezkého dne

Ing. Jiří Pohanka

příspěvek 1000 Kč pro klienty SH