BRKI

Jedná se o zkratku Bankovního registru klientských informací. Provozovatelem registru je společnost CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s.

V registru jsou uvedeny informace fyzických osob, které jsou tvořeny pozitivními i negativními informacemi o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů. Kromě jména, rodného čísla a adresy jsou v registrech uvedeny také základní informace o platební morálce, počet existujících úvěrových smluv, počet kreditních karet, výše jednotlivých úvěrů a splátek, historie splácení závazků, informace o zajištění závazků a údaje o tom, zda právě žádáte o nějaký úvěrový produkt.Údaje jsou v registru uchovávány po dobu 4 let.


příspěvek 1000 Kč pro klienty SH