Čerpání úvěru

Čerpáním úvěru se rozumí uvolnění požadovaných finančních prostředků bankou. Obdobím čerpání je doba od podpisu úvěrové smlouvy do data uvolnění financí. Maximální délka čerpání bývá obvykle až 24 měsíců, u neúčelové hypotéky však bývá podstatně kratší (viz. Americká hypotéka).


příspěvek 1000 Kč pro klienty SH