Degresivní splácení

Oproti anuitnímu způsobu, při kterém zůstává výše splátky konstantní po celé období splácení, se u degresivního způsobu splácení výše splátky postupně snižuje. Tento způsob splácení je vhodný pro klienty, kteří v budoucnosti očekávají snižování příjmů či úbytek volných finančních zdrojů na splácení úvěru a chtějí jistinu umořovat co nejrychleji (např. klienti plánující rodinu apod.).


příspěvek 1000 Kč pro klienty SH