Dohlídka o stavu výstavby

Kontroly uskutečňované v průběhu rekonstrukce či výstavby, na základě kterých banka uvolňuje další peníze v rámci čerpání hypotečního úvěru. Tyto kontroly jsou prováděny pouze u hypotéky na rekonstrukci či výstavbu, která se vyznačuje postupným čerpáním úvěru, jejich výsledkem jsou tzv. zprávy o stavu výstavby a ty bankám slouží jako doklad o účelném vynaložení propůjčených financí. Dohlídky jsou vykonávány bankovním odhadcem.


příspěvek 1000 Kč pro klienty SH