Družstevní byt

Na rozdíl od bytu v osobním vlastnictví, kdy je majitelem konkrétní fyzická osoba, družstevní byt patří do vlastnictví družstva. V katastru nemovitostí nejsou byty zapsány samostatně, a členové družstva nevlastní své byty přímo, ale prostřednictvím podílu družstevního podílu. Z toho vyplývá nemožnost použít byt v družstevním vlastnictví jako zástavu. Tuto situaci lze v praxi řešit použitím tzv. předhypotečního úvěru.


příspěvek 1000 Kč pro klienty SH