Emerging markets

Jedná se o rozvíjející se ekonomiky jako je třeba Brazílie, Rusko, Indie, Thajsko, Čína, Turecko či země Latinské Ameriky.

Tyto země mají relativně mladé tržní ekonomiky a burzy, které fungují krátkou dobu. Jejich růst je silnější než na vyspělých trzích a je způsoben roustoucí životní úrovní obyvatelstva a vzrůstající střední vrstvou. Investice do firem z těchto oblastí jsou lákavé investiční příležitosti.


příspěvek 1000 Kč pro klienty SH