Jistina

Půjčená peněžní částka, ke které se za její poskytnutí připisují úroky. Tyto tvoří tzv. příslušenství jistiny.


příspěvek 1000 Kč pro klienty SH