Návrh na vklad vlastnického práva

Vlastnictví k nemovitosti přechází na kupujícího teprve vkladem do katastru nemovitostí (s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad u příslušného katastrálního úřadu), nikoliv tedy uzavřením smlouvy. Do té doby zůstává vlastníkem prodávající. Je nezbytné po uzavření smlouvy podat návrh na vklad změny vlastnického práva do katastru nemovitostí (tuto záležitost obvykle zajišťuje realitní kancelář).


příspěvek 1000 Kč pro klienty SH