Návrh na vklad zástavního práva

Zástavní právo může vzniknout na základě zástavní smlouvy. U nemovitostí, bytů a nebytových prostor je nutný vklad do katastru nemovitostí, což se děje prostřednictvím podání návrhu na vklad zástavního práva. Tato listina spolu se zástavními smlouvami bývá obvykle vyhotovena bankou spolu s ostatní úvěrovou dokumentací.


příspěvek 1000 Kč pro klienty SH