Tržní odhad ceny nemovitosti

Oproti znaleckému posudku je cílem tržního odhadu stanovení tržní ceny nemovitosti, tj. za kolik by bylo možné danou nemovitost prodat. Pro stanovení tržní hodnoty nemovitosti se používá výnosová, porovnávací a věcná metoda a jejich kombinace. Banky si tržní odhad nemovitosti, kterou má být úvěr zajištěn, stanovují sami, a to prostřednictvím svých interních nebo externích odhadců. V některých případech je pro rychlejší stanovení bankami využíváno stanovení odhadu prostřednictvím cenových map nemovitostí. Odhad tržní ceny nemovitosti zjišťuje hodnotu nemovitosti především porovnáváním srovnatelných okolních nemovitostí.  Oproti tomu znalecký posudek  ve stručnosti zjišťuje kolik se čeho a před jakou dobou prostavělo a jde tedy o zcela jiný dokument než tržní odhad nemovitosti, každý je zpracováván odlišnou metodikou a výsledná suma stanovená znalcem či odhadcem je ve většině případů naprosto odlišná. To nic nemění na skutečnosti, že znalecký posudek či tržní odhad nemovitosti může vypracovat jedna a táž osoba.

Je tedy zřejmé, že jedna a táž nemovitost může být popsána různými cenami. Především prodávající stanoví cenu (kupní), za kterou  je ochoten nemovitost prodat a ta se může zásadně lišit od ceny stanovené odhadcem banky, jakožto tržní ceny, a nebo ceny úřední stanovené soudním znalcem.


příspěvek 1000 Kč pro klienty SH