Poměr LTV

Z anglické zkratky Loan-To-Value (půjčka ku hodnotě), tento pojem označuje poměr mezi poskytovanou výší úvěru a hodnotou zastavované nemovitosti. V případě hypoték se zpravidla rozlišují LTV v rozmezí od 50 do 100%.  LTV 70% tedy značí, že výše úvěru činí 70% hodnoty zastavované nemovitosti. Obvykle lze říci, že čím je LTV vyšší, tím můžeme očekávat vyšší úrokovou sazbu.


příspěvek 1000 Kč pro klienty SH