Předhypoteční úvěr

Úvěr poskytovaný klientovi v případě, kdy zastavovaná nemovitost (družstevní byt) není převedena do osobního vlastnictví, nicméně existuje prohlášení vlastníka, které jej zavazuje takto učinit do lhůty maximálně jednoho roku. Během splácení předhypotečního úvěru klient splácí pouze úroky, nikoliv jistinu úvěru. Po převedení do osobního vlastnictví je tento úvěr splacen standardní hypotékou na koupi nemovitosti.


příspěvek 1000 Kč pro klienty SH