Progresivní splácení

Oproti anuitnímu způsobu, při kterém zůstává výše splátky konstantní po celé období splácení, se u progresivního splácení výše splátky postupně zvyšuje. Tento způsob je využitelný u klientů, kteří mají v době uzavírání hypotéky nižší příjmy a očekávají v budoucnosti jejich nárůst (např. ukončení mateřské dovolené, studia, změna zaměstnání apod.). Výhodou je tudíž možnost získání vyššího úvěru než při anuitním způsobu splácení.


příspěvek 1000 Kč pro klienty SH