Vinkulace pojistné smlouvy k zastavené nemovitosti

Omezení dispozičního práva u pojistného plnění ve prospěch banky smluvně zajišťuje věřiteli, že v případě zničení či poškození nemovitosti, bude možno z pojistného plnění pojišťovny uhradit bance hypoteční úvěr.


příspěvek 1000 Kč pro klienty SH