Výše úrokové sazby

Ve zkratce se jedná o procentuální vyjádření ceny úvěru. Ze smluvené úrokové sazby vyplývá, o kolik v konečném důsledku za celou dobu splácení hypotéky přeplatíte, neboli jak velká část měsíční splátky nepřipadá na splácení jistiny úvěru, ale úroku. Úrokovou sazbu lze chápat i jako procentuální vyjádření toho, nakolik banka považuje úvěr za rizikový. Bonitnějším (důvěryhodnějším) klientům jsou tedy zpravidla nabízeny nižší úrokové sazby, nejbonitnější klienti dosáhnou i na prime rate sazbu. Výše úrokové sazby je vždy po určitou (smluvenou) dobu pevně stanovena a lze ji měnit až v rámci refinancování úvěru na konci období fixace úrokové sazby.


příspěvek 1000 Kč pro klienty SH