Žadatel o úvěr

Žadatel o úvěr je zletilá osoba, která je oprávněná k právním úkonům a má trvalý pobyt na území České republiky.


příspěvek 1000 Kč pro klienty SH