Zajištění úvěru

Pod tímto pojmem lze chápat veškerá opatření prováděná bankou s cílem zajistit řádné splácení úvěru, včetně úroků. Obvykle platí, že čím je úvěr rizikovější a čím je doba splatnosti delší, tím kvalitnější musí být způsob zajištění. Zajištění úvěru se člení na osobní a věcné zajištění. Při osobním způsobu zajištění se za žadatele o úvěr zaručí jiná osoba nebo skupina osob (např. klasické ručení, převzetí dluhu, přistoupení k závazku, depotní směnka). Věcné zajištění spočívá v zástavě movitých či nemovitých věcí a postoupení pohledávky. Někdy bývá bankami požadováno k dozajištění životní pojištění a jeho vinkulace ve prospěch banky. Ve prospěch banky je také běžně vinkulováno pojištění nemovitosti.


příspěvek 1000 Kč pro klienty SH