Zástavní právo

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky včetně jejího příslušenství pro případ, že nebude dlužníkem včas a řádně splněna. Předmětem zástavního práva je zástava, neboli majetek sloužící jako záruka pro případ nesplacení dluhu. V případě hypotéky je zástavou vždy nemovitost či pozemek.


příspěvek 1000 Kč pro klienty SH