Znalecký posudek (úřední odhad)

Někdy je též nazýván administrativním odhadem a je vypracováván soudním znalcem, který je jmenován příslušným krajským soudem. Nejčastějším účelem jeho zhotovení bývá stanovení základu pro daň darovací či daň z převodu nemovitostí. Úřední odhad je zpracován podle prováděcí vyhlášky zákona o oceňování. Znalecký posudek ve stručnosti zjišťuje, kolik se čeho a před jakou dobou prostavělo.

Oproti tomu odhad tržní ceny nemovitosti zjišťuje hodnotu nemovitosti porovnáváním srovnatelných okolních nemovitostí. Znalecký posudek je tedy zcela jiný dokument než tržní odhad nemovitosti, každý je zpracováván odlišnou metodikou a výsledná suma stanovená znalcem či odhadcem je ve většině případů naprosto odlišná. To nic nemění na skutečnosti, že znalecký posudek či tržní odhad nemovitosti může vypracovat jedna a táž osoba.

Je tedy zřejmé, že jedna a táž nemovitost může být popsána různými cenami. Především prodávající stanoví cenu (kupní), za kterou  je ochoten nemovitost prodat a ta se může zásadně lišit od ceny stanovené odhadcem banky, jakožto tržní ceny, a nebo ceny úřední ceny stanovené soudním znalcem.


příspěvek 1000 Kč pro klienty SH